top of page

Retail Estates nv

Retail Estates nv is een gereglementeerde vastgoedvennootschap met een sterk gediversifieerde vastgoedportefeuille hoofdzakelijk Belgisch en Nederlands perifeer winkelvastgoed.
De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van institutionele beleggers, onafhankelijke bestuurders en het management, die elk een specifieke kennis in de vastgoedsector hebben opgebouwd, zodat investeringsbeslissingen worden genomen met kennis van zaken en met oog voor aandeelhouderswaarde.

bottom of page